Opis:

Zawiera: informacje o akademii, ofertę szkoleniową dla kadr bankowych i finansowych, wykaz publikacji w ramach własnych wydawnictw, tematykę seminariów.