Opis:

Państwowa Straż Pożarna - jej działalność na terenie powiatu świebodzińskiego i miasta Świebodzin.