Opis:

strona promująca pomysł wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych (jow,ordynacja większościowa) w wyborach do Sejmu