Opis:

Prywatne Forum Edukacyjne "Scholar" w Białogardzie jest firmą założoną w 1996 roku. Forum Scholar to licea ogólnokształcące, licea profilowane, licea profilowane dla Dorosłych, technikum, technikum dla Dorosłych, a także studium i Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych dla Nauczycieli.