Opis:

Zawiera: informacje o władzach, mapę dojazdową, charakterystykę trybów nauczania i specjalności, program rozwoju WSBiF, słowo wstępu JM Rektora, zasady rekrutacji, listę publikacji własnych i konferencji.