Opis:

Opracowywanie projektów, wniosków, aplikacji do programów unijnych, również Europejskich Funduszy Strukturalnych, specjalizacja w projektach miękkich, autorskie szkolenia w zakresie tworzenia i zarządzania projektami, szkolenia aktywizujące osoby bezrobotne i rozwijające przedsiębiorczość