Opis:

Pomiar emisji dioksyn i furanów, instalacje oczyszczania powietrza, operaty, pozwolenia, zintegrowane reaktory katalityczne.