Opis:

Fundacja propaguje pokój na świecie,pomoc najuboższym,potępia terroryzm,rozpowszechnia medale i paszporty celem sponsoringu