Opis:

Stowarzyszeni prowadzi pomoc społeczną na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych. Akcje, projekty, wolontariat, galeria.