Opis:

Z życia Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z długoletnią tradycją sięgającą 1908 roku.