Opis:

Zawiera informacje ogólne o szpitalu, o świadczonych usługach, warunkach pobytu, Karcie Praw Pacjenta, adresach i telefonach.