Opis:

Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką resocjalizacyjno - rewalidacyjną dla nieletnich.