Opis:

Strona Instytutu zajmującego się badaniami rynku - jakościowe, ilosciowe, panelowe, analizy danych zastanych.