Opis:

Warszawska Liga Sportu - organizatorsportu: turnieje, ligi, imprez dla firm w Warszawie. Organizujemy rozgrywki,imprezy, ligi firmowe, Warszawa, WLS to amatorska liga pi�ki noşnej dlabiznesu, organizacji, firm i studentów, oraz imprezy sportowe i rekreacyjnedla firm (Warszawa)."