Opis:

ekonomia, informatyka i ekonometria, geodezja i kartografia, socjologia, turystyka i rekreacja