Opis:

Zawiera informacje o działalności Akademii, rozwoju filantropii lokalnej, filantropii przedsiębiorstw, organizacjach społecznych.