Opis:

Akademickie Centrum Komputerowe. Samodzielna jednostka budżetowa podległa Ministerstwu Edukacji Narodowej działajaca dla potrzeb szkół wyższych i instytutów naukowych Krakowa .