Opis:

pomoce dydaktyczne, pomoc szkolne, modele anatomiczne, mapy, plansze, mikroskopy, odczynniki chemiczne, tablice szkolne