Opis:

Pierwsze Polskie Towarzystwo Funduszy Powierniczych. Wartość jednostek i historia wycen, baza dystrybutorów i punktów sprzedaży jednostek uczestnictwa, kalkulator IPE, informacje, sprawozdania finansowe.