Opis:

Fundacja powstała w grudniu 2006 roku. Ideą fundacji jest niesienie pomocy wszystkim kto tej pomocy potrzebuje.