Opis:

Ogólnopolski katalog stron, obejmujący trzy główne nurty chrześcijaństwa: Katolicyzm, Protestantyzm i Prawosławie.