Opis:

Reorganizacje, restrukturyzacje, optymalizacja procesów, oszczędności, zarządzanie zmianami, analizy, opracowanie Strategii i Misji firmy, Zarządzanie tymczasowe, fuzje.