Opis:

Wykaz ośrodków rehabilitacyjnych. Zakład organizuje turnusy rehabilitacyjne dla różnych rodzajów schorzeń.