Opis:

Ogólnopolskie akcje charytatywne na rzecz poprawy standardu życia ludzi, w tym związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem (np. z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej). Zaproszenie do współpracy kierowane do organizacji pozarządowych, samorządów, podmiotów gospodarczych. Organizowanie finansowania (dotacje Unii Europejskiej, sponsorzy) projektów zgłaszanych przez wnioskodawców. Szczególnie warto korzystać z profesjonalnie przygotowywanych analiz zjawisk społecznych i gospodarczych (m.in. dotyczących hazardu, finansów). Propagowanie na forum ogólnopolskim i europejskim społecznej odpowiedzialności biznesu w aspekcie ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Promowanie consultingu społecznego jako nierozerwalnej części rynku filantropii. Opisy dobrych praktyk służących utrwaleniu dobrych obyczajów korporacyjnych. Wykaz celów i metod działania EUROINFORMACJI, w tym opracowywanych systemów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Baza linków związanych z problematyką europejską.