Opis:

Fundacja FORUM ATOMOWE powstała z myślą o szeroko pojętej działalności informacyjnej i edukacyjnej w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej oraz promocji idei budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Celem naszej działalności jest przekazanie rzetelnej wiedzy i wszechstronnej informacji, oraz zmianę błędnych i nieprawdziwych opinii o energetyce jądrowej panujących w naszym społeczeństwie. A także organizowanie i wspieranie działalności edukacyjnej, popularyzatorskiej i naukowej, w tym popieranie i promocja nowoczesnych metod edukacji oraz metod popularyzacji wiedzy w zakresie jądrowych technologii wyprzedzających oraz w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii atomowej i rozwoju energetyki jądrowej. Chcemy także skupiać wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, techniki, szkolnictwa, samorządów lokalnych oraz firm i przedsiębiorstw działających w kraju i zagranicą.