Opis:

Młodzieżowy zespół muzyki religijnej Effatha z parafii pw. św. Maksymiliana w Płońsku. Diecezja Płocka