Opis:

Szkoła Języków Obcych zajmuje się nauczaniem wszystkich języków obcych!