Opis:

Wykonujemy: Pozwolenia zintegrowane, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, gospodarka odpadami, Raporty oddziaływania na środowisko, naliczanie opłat, Programy usuwania azbestu, Programy Ochrony Środowiska, Plany Gospodarki Odpadami, Prognozy Oddziaływania na Środowisko.