Opis:

Placówka naukowo-badawcza nadzorowana przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.