Opis:

Fundacja Solidarnosci Polsko-Czesko-Slowackiej