Opis:

Niezależny instytut zajmujący się badaniami opiniii i rynku w pełnym zakresie, zgodnie ze standardami ESOMAR.