Opis:

Aktualności, Karta Nauczyciela awans zawodowy, pracownicy WOM, doskonalenie nauczycieli, szkolenia 2000/2001, reforma oświaty i programy UE.