Opis:

Fundacja działająca w imieniu Skarbu Państwa na rzecz ekologii w Polsce.