Opis:

Historia Towarzystwa, władze, konferencje, bieżąca działalność, członkowie i Muzeum Marii Curie-Skłodowskiej.