Opis:

Informacje na temat wprowadzania do polskiego systemu kształcenia nowego projektu podnoszącego jakość kształcenia.