Opis:

Witryna Instytutu zajmującego się szeroko rozumiana polityką ekologiczną, inicjowaniem i wzmacnianiem instytucji działających na rzecz ekorozwoju. Informacje o działalności, procesie integracji z Unią Europejską w aspekcie ochrony środowiska.