Opis:

Dla Centrum Bdental protetyka stomatologiczna jest jedną z najbardziej szanowanych dziedzin, gdyż daje ona pacjentowi możliwość odzyskania utraconego lub uszkodzonego uzębienia. Uzupełnienie protetyczne brakujących zębów może być wykonane przy pomocy klasycznej protetyki lub implantoprotetyki. W protetyce klasycznej kierujemy się podstawową zasadą: tam gdzie można, należy wykonać uzupełnienia stałe, tj. korony i mosty. Naszym pacjentom proponujemy: -Uzupełnienia protetyczne stałe:korony/mosty pełnoceramiczne, korony/mosty porcelanowe z Cerkonu,korony/mosty porcelanowe na podbudowie z chromo-kobaltu,korony/mosty porcelanowe na podbudowie metalowej ze stali lub złota. -Uzupełnienia protetyczne ruchome:protezy osiadające: częściowe i całkowite, protezy szkieletowe i szynoprotezy, protezy natychmiastowe. - Uzupełnienia protetyczne bezklamrowe (złożone,indywidualne):protezy na zatrzaskach, zasuwach, protezy na teleskopach. - Licówki pełnoceramiczne i kompozytowe - Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego oraz z tlenku cerkonu. Alternatywą do klasycznych protez ruchomych i różnych związanych z nimi problemów, są protezy całkowite oparte na implantach. Zapraszamy do B-dental.