Opis:

Centrum Aparatów Słuchowych jest gabinetem protetycznym, gdzie istnieje możliwość dobrania wysokiej klasy aparatów słuchowych. W ofercie znajdują się rozwiązania zarówno cyfrowe oraz analogowe oraz kieszonkowe modele. CAS posiada kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia – pomaga to w uzyskaniu dofinansowań na aparat słuchowy. Możliwe jest wykonanie bezpłatnych badań słuchu oraz uzyskanie konsultacji audioprotetycznych.