Opis:

Opiekowanie się osobami przewlekle chorymi jest zadaniem niezwykle trudnym. W większości przypadków zauważa się tylko dramat osoby, która cierpi z powodu schorzenia, ale zupełnie pomija się ten wysiłek, który konieczny jest do zajmowania się taką osobą. W większości przypadków potrzebna jest ogromna siła, która pozwoli na podnoszenie i przewracanie takiej osoby. Pomocne są łóżka rehabilitacyjne, które są tematyką naszego bloga. Pozwalają one nie tylko na zajęcie lepszej pozycji ciała przy chorym, ale również proste zwiększanie kąta nachylenia oparcia czy też zmiana jego wysokości.