Wyniki 31 - 40 z 92 posortowane wg tytułu

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego

organizujemy i przeprowadzamy: kurs przygotowawczy do egzaminów na studia dziennikarskie warsztaty telewizyjne warsztaty i seminarium dla menedżerów profesjonalne ćwiczenia pisarskie dla wszystkich studium podyplomowe wieczorowe jednosemestralne: tworzenie materiałów PR i obsługa medialna

http://frsd.id.uw.edu.pl

Słowa kluczowe:

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 30 września 2004

wyróżnij stronę

Fundacja "O lepsze jutro" Wojciecha Niewiadomskiego...

Fundacja o lepsze jutro Wojciecha Niewiadomskiego - Wojciech Niewiadomski, organizacja pożytku publicznego, organiznacja publiczna, pomoc dzieciom, domy dziecka - zapraszamy!

http://www.olepszejutro.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 05 października 2004

wyróżnij stronę

Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego / Psychogeriatria...

Fundacja Ochrony Zdrowia Psychicznego, wydawca kwartalnika "Psychogeriatria Polska" oraz organizator konferencji na temat problemów psychiatrii wieku podeszłego.

http://www.fozp.org.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 27 kwietnia 2004

wyróżnij stronę

Fundacja Pegasus - pomagamy koniom, konie pomagają...

Fundacja Pegasus stawia sobie za cel utworzenie ośrodków rehabilitacji koni gdzie znajdą schronienie źle traktowane i chore konie. Dzięki uratowanym koniom prowadzić będziemy zajęcia dla dzieci: ekologia, hipoterapia, nauka opieki nad zwierzętami końmi.

http://www.pegasus.org.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 30 maja 2003

wyróżnij stronę

Fundacja Podkarpackie Hospicjum Dla Dzieci

Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci jest jedyną tego typu, specjalistyczną organizacją działającą na terenie województwa podkarpackiego. Zostało powołane, aby objąć opieką domową dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Domowa opieka paliatywna jest alternatywą wobec leczenia w szpitalu. Nadrzędnym celem Podkarpackiego Hospicjum Dla Dzieci jest umożliwienie nieuleczalnie chorym dzieciom pobytu we własnych domach. Na czym polega praca hospicjum: Celem pracy Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci jest poprawa jakości życia Podopiecznych, poprzez otoczenie ich specjalistyczną i troskliwą...

http://www.hospicjum.podkarpackie.pl

Ocena: 6/6

« oceń

Dodano: 21 lutego 2007

wyróżnij stronę

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" została powołana celem udzielenia pomocy szczególnie poszkodowanym ofiarom prześladowań nazistowskich.

http://www.fpnp.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 10 maja 2001

wyróżnij stronę

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia

Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikację zawdzięcza koniowi biorącemu udział w terapii. To właśnie obecność konia - "współterapeuty" - sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna

http://www.hipoterapia.org

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 13 stycznia 2003

wyróżnij stronę

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Internetowy serwis FAPA: aktualności, dane o sekcjach, adresy, telefony. skład osobowy.

http://www.fapa.com.pl

Ocena: 3/6

« oceń

Dodano: 07 maja 2000

wyróżnij stronę

Fundacja Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego

Organizacja non-profit zajmująca się promocją gospodarczą oraz wspieraniem przedsiębiorczości. Prowadzi szkolenia w celu podniesienia oraz zmiany kwalifikacji i doradztwo dla samorządu terytorialnego.

http://www.fpgrk.krakow.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 29 października 2000

wyróżnij stronę

Fundacja Promyk Słońca - EEG Biofeedback

Fundacja Promyk Słońca jest organizacją pożytku publicznego. Na terenie Wrocławia działa od 1990 roku. Głównym celem działania Fundacji jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością oraz ich rodzinom. W ramach Fundacji działa przychodnia dla dzieci, żłobko - przedszkole, centrum doskonalenia nauczycieli, placówka szkoleniowa oraz poradnia psychologiczno - pedagogiczna.

http://www.promykslonca.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 24 września 2008

wyróżnij stronę