Wyniki 1 - 10 z 10 posortowane wg tytułu

BPK - Studium wykonalności, Fundusze Strukturalne...

BPK s.c. jest zrzeszeniem konsultantów z zakresu prawa, ekonomii, analiz statystycznych. Specjalizujemy się w doradztwie finansowym i korporacyjnym oraz opracowywaniu dokumentacji niezbędnej do pozyskania zewnętrznych źródeł finansownia z UE.

http://www.bpk.com.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 23 września 2004

wyróżnij stronę

Curulis - doradztwo samorządowe

Firma doradcza Curulis opracowuje: studium wykonalności, strategia rozwoju, wieloletni plan finansowy, wieloletni plan inwestycyjny. Organizuje szkolenia dla samorządów.

http://curulis.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 17 maja 2009

wyróżnij stronę

Firma Restrukturyzacja Edward E.Nowak z Krakowa - doradztwo...

Strona Firmy Restrukturyzacja Edward E. Nowak - programy restrukturyzacyjne, naprawcze, modele zarządzania, plany strategiczne dla firm i instytucji. Doradztwo europejskie - dotacje, wnioski, studia wykonalności, biznes plany

http://www.restrukturyzacja.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 10 lutego 2005

wyróżnij stronę

IPE - Instytut Pomocy Europejskiej

Doradztwo przy doborze odpowiednich programów pomocowych; przygotowanie wniosków, studiów wykonalności, raportów oddziaływania na środowisko i innej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dotacji; monitorowanie i rozliczanie przyznanej dotacji; szkolenia i warsztaty

http://www.ipe.net.pl

Ocena: 4/6

« oceń

Dodano: 09 grudnia 2004

wyróżnij stronę

Komornik Szamotuły

Komornikom sądowym powierza się w szczególności następujące zadania: 1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń; 2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; 3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

http://www.komornikszamotuly.com.pl

Słowa kluczowe:

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 07 marca 2011

wyróżnij stronę

Komornik Toruń

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym powołanym do egzekwowania wyroków sądowych dotyczących zapłaty należnych wierzycielowi świadczeń, dodatkowo komornik może prowadzić eksmisje z lokalu odbiory dzieci itp. Komornik Toruń na swojej stronie udostępnia państwu podstawowe wnioski egzekucyjne niezbędne do założenia sprawy przeciw dłużnikowi. Podstawą do wszczęcia egzekucji sądowej jest niezbędny tytuł wykonawczy na przykład wyrok sądu wraz z klauzulą wykonalności.

http://komorniktorun.eu

Ocena: 6/6

« oceń

Dodano: 13 marca 2013

wyróżnij stronę

PolandGroup - dotacje unijne na doradztwo, inwestycje...

Akredytowana firma w PARP na usługi doradcze, wykonująca m.in. biznesplany inwestycji (budownictwo, informatyka), studium wykonalności oraz bezpośrednie wdrożenia informatyczne (serwisy internetowe, CRM, CMS)

http://www.polandgroup.net

Słowa kluczowe:

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 20 stycznia 2005

wyróżnij stronę

Profit - Studium wykonalności projektu

Profit - Studium wykonalności projektu, konsulting, doradztwo, analizy, ekspertyzy, opinie, PPP, Partnerstwo Publiczno Prywatne, partnerstwo lokalne, zrównoważony rozwój, strategia rozwoju regionalnego, Wieloletnie Plany Inwestycyjne, Wieloletnie Plany Finansowe.

http://www.profit.cze.pl

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 22 sierpnia 2005

wyróżnij stronę

Sporządzamy biznes plany, analizy finansowe, VC

Doradztwo Gospodarcze BIZNES EXPERT sporządzi dla Państwa firmy profesjonalny biznes plan dla inwestora, do kredytu, dotacji itd (także studium wykonalności). Wykonujemy również analizy finansowe, statystyczne, ekonometryczne oraz symulacje finansowe przedsięwzięć inwestycyjnych. Świadczymy usługi również przez INTERNET! (na terenie Polski i UE) Zapraszamy na naszą stronę internetową.

http://www.biznes-expert.eu

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 05 października 2007

wyróżnij stronę

Studia Wykonalności

Studium Wykonalności, zapraszamy do zapoznania się z ofertą

http://studium.info.pl

Słowa kluczowe:

Ocena: brak ocen

« oceń

Dodano: 11 listopada 2005

wyróżnij stronę